....هرچی که میخوام مینویسم....

 

گاه اوج خنده ما گریه است .

گاه اوج گریه ما خنده است .

گریه دل را آبیاری میکند .

خنده یعنی این که دل ها زنده است .

زندگی ترکیب شادی با غم است .

دوست میدارم  من این پیوند را .

گرچه میگویند شادی بهتر است .

دوست دارم گریه با لبخند را .


†ɢα'§ : خنده و گریه
۱٢ دی ۱۳٩٠ ٩:٤٠ ‎ق.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§