....هرچی که میخوام مینویسم....

JYJ - Ayyy Girl

اولش که گوش دادم شک کردم که خود جی وای جی باشه . یا شاید یه گروه دیگه ای که اسمش شبیهه .

ولی الان که دقت میکنم میتونم صدای بچه ها رو از هم تشخیص بدم .

عکس مربوط به این مطلب هم که چه عرض کنم . هر چقدر میخوایم با این فیلترینگ راه بیایم خودش نمیذاره .

 


†ɢα'§ : هیرو, پاپسی
٢٩ امرداد ۱۳٩۱ ٢:٥۱ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

سلااااااام

اگه خواستید ترجمه ی فارسیه این متنو بخونید یه سر به google translate بزنید .

Jaejoong (한글 : 김재중, 한자 : 金 在 中, Jaejun1986년 1월 26일 일 출생), 때로는 자신의 무대 이름 영웅 Jaejoong으로 알려진 한국 가수 - 작곡가, 배우, 그리고 감독이다.

최고의 한국의 그룹 JYJ멤버동방신기의 원래 구성원의 하나로 알려진 그는 Sunao NI Narenakute 포함한 드라마에서 연기와 보스보호하고 그러한 천국의 존이죠 같은 필름에 밖을 내다 측쇄있다. 그는 또한 JYJ2011 전세계 투어를위한 이그 제 큐 티브 디렉터2011 LG Whisen 리듬 all 별했습니다.

 


†ɢα'§ : هیرو, پاپسی
٢٧ امرداد ۱۳٩۱ ۱:۱۱ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

من اومدم

 

با یه قالب جدید

و یه موضوع جدید برای نوشتن .

میخوام از این به بعد ای هیرو بنویسم.

برای شروع هم یه عکس میذارم که میتونید تو ادامه مطلب ببینیدش .


†ɢα'§ : هیرو, سلام

ℭoη†iηuê
٢٠ امرداد ۱۳٩۱ ٦:٠۳ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

 kim jae joong


†ɢα'§ : پاپسی, هیرو
٢٠ امرداد ۱۳٩۱ ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

از سن خودت  سال کم کن . عدد باقیمانده رو با 7 جمع کن . اگه عدد زوج بود با 1 جمع کن و اگه عدد فرد بود 1 رو ازش کم کن . اگه از رنگهای تیره خوشت میاد عدد بدست اومده رو ضربدر 3 کن و اگه از رنگهای روشن خوشت میاد ضربدر 5.3 کن . نتیجه رو ولش کن حال خودت چطوره ؟

قلب


†ɢα'§ :
۱۸ امرداد ۱۳٩۱ ۳:٢٢ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

روزی مرد جوانی وسط شهری ایستاده بود و ادعا میکرد که زیبا ترین قلب در تمام آن منطقه را دارد .

جمعیت زیادی جمع شدند.

قلب او کاملا سالم بود و هیچ خدشه ای بر آن وارد نشده بود و همه تصدیق کردند که قلب او به راستی زیبا ترین قلبی ایت که تا کنون دیده اند .

مرد جوان با کمال افتخار با صدایی بلند به تعریف قلب خود پرداخت .

ناگهان پیر مردی جلوی جمعیت آمد و گفت : که قلب تو به زیبایی قلب من نیست .

مرد جوان و دیگران با تعجب به قلب پیر مرد نگاه کردند .

قلب او با قدرت تمام میتپید اما پر از زخم بود . قسمت هایی از قلب او برداشته شده و تکه هایی جایگزین آن شده بود . وآنها به راستی جا های خالی را به خوبی پر نکرده بودند . برای همین گوشه هایی دندانه دندانه در آن دیده میشد . در بعضی نقاط شیار های عمیقی وجود داشته که هیچ تکه ای آن را پر نکرده بود .

مردم که به قلب پیر مرد خیره شده بودند با خود میگفتند که : چطور او. ادعا میکند که زیبا ترین قلب را دارد ؟؟

مرد جوان ه پیر مرد اشاره کرد و گفت : تو حتما شوخی میکنی ! قلب خود را با قلب من مقایسه کن ! قلب تو فقط مشتی زخم و بریدگی و خراش است !

پیر مرد گفت : درست است قلب تو سالم به نظر میرسد اما من هرگز قلب خود را با قلب تو عوض نمیکنم . هر زخمی نشانگر انسانی است که من عشقم را به او دادم . من بخشی از قلبم را جدا کرده ام و به او بخشیده ام گاهی او هم بخشی ازقلب خود را به من داده است که بجای آن تکه ی بخشیده شده قرار داده ام اما چون این دو عین هم نبوده اند گوشه هایی دندانه دندانه در قلبم وجود دارد . که برایم عزیزند . چرا که یاد آور عشق میان دو انسان هستند .

بعضی وقت ها بخشی از قلبم را به کسانی بخشیده ام اما آنها چیزی از قلبشان را به من نداده اند . این ها همین شیار های عمیق هستند .

گرچه درد آور هستند اما یاد آور عشقی هستند که داشته ام .

امیدوارم که آنها هم روزی بازگردند و این شیار های عمیق را با قطعه ای که من در انتظارش بودم پر کنند .

پس حالا میبینی که زیبایی واقعی چیست ؟؟

مرد جوان بی هیچ سخنی ایستاد . در حالی که اشک از گونه هایش سرازیر میشد به سمت پیر مرد رفت از قلب جوان وسالم خود قطعه ای بیرون آورد . و با دست ها لرزان به پیر مرد تقدیم کرد . پیر مرد آن را گرفت و در گوشه ای از قلبش جای داد و بخشی از قلب پیر و زخمی خود را به جای قلب مرد جوان گذاشت .

مرد جوان به قلبش نگاه کرد . دیگر سالم نبود . اما از همیشه زیبا تر بود زیرا که عشق از قلب پیر مرد به قلب او نفوذ کرده بود .


†ɢα'§ : قلب, زیبا ترین قلب دنیا
۱٧ امرداد ۱۳٩۱ ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§