....هرچی که میخوام مینویسم....


†ɢα'§ :
٢٦ آبان ۱۳٩۱ ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()


†ɢα'§ :
۱٧ آبان ۱۳٩۱ ٥:٢۱ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره ها

سرشار می کنــــــــــــــد

و می شود از آنجـــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کـرد

یک پنجره برای من کافیــســـت


†ɢα'§ : پاپسی, سلام
۱٥ آبان ۱۳٩۱ ٢:٤۱ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

 

آنچه می خواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمی خواهیم

 

آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم

 

و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم...


†ɢα'§ : پاپسی, زیبا ترین قلب دنیا
۱٥ آبان ۱۳٩۱ ٢:۳۳ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

 

آنچه می خواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمی خواهیم

 

آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم

 

و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم...


†ɢα'§ :
۱٥ آبان ۱۳٩۱ ٢:٢٤ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم
 
 
 
 
فراموش مکن تا باران نباشد رنگین کمان نیست تا تلخی نباشد شیرینی نیست و گاهی همین دشواری هاست که از ما انسانی نیرومند تر و شایسته تر می سازد خواهی دید ، آ ری خورشید بار دیگر درخشیدن آغاز می کند

†ɢα'§ :
۱٤ آبان ۱۳٩۱ ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

دیدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.
انگار خودش نبود
عاشق شده بود.
افتاد.شکست . زیر باران پوسید
آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود


†ɢα'§ : پاپسی
۱٤ آبان ۱۳٩۱ ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

سعی کن به خاطر کسی که دوست داری غرورت را از دست بدهی نه به خاطر غرورت کسی که دوست داری را از دست بدهی .


†ɢα'§ :
۱٤ آبان ۱۳٩۱ ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

دو کلمه رو کسی‌ کنار هم قرار داده

شاید اولش فقط دو کلمه? ساده باشه

ولی‌ برای من خیلی‌ معنا می ده ،

آفرین به کسی‌ که اینارو کنار هم گذاشت  

   باران دروغ

چرا همه به هم دروغ میگن ؟

این دروغ باعث شده از اینکه بخوام

 کسی‌ رو دوست داشته باشم خیلی‌ بترسم

شاید برای  همین اینقدر تنها شدم

 


†ɢα'§ :
۱٤ آبان ۱۳٩۱ ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید ،

این اشتباه شما نیست .

 اما اگر فقیر بمیرید ،

این اشتباه شما است ...

 

 

 


†ɢα'§ :
۱۳ آبان ۱۳٩۱ ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

 ای خداوند بزرگ

به من کمک کن تاوقتی

بخواهم درباره ی راه رفتن

کسی قضاوت کنم

کمی با کفشهای او راه بروم

 

اق دکی


†ɢα'§ :
۱٢ آبان ۱۳٩۱ ٤:۱۸ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

شاید نشود به گشته باز گشت ویک اغاز زیبا ساخت

ولی میشود هم اکنون اغاز کرد

ویک پایان زیبا ساخت


†ɢα'§ : هیرو, اغاز زیبا
۳ آبان ۱۳٩۱ ٥:٥۳ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§