....هرچی که میخوام مینویسم....

هوای مُردن

بیخ گوش من است

همانجایی که روزی

رد نفسهای تو بود


†ɢα'§ :
۱۱ فروردین ۱۳٩٢ ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

سلام ....لبخند....کسااااااااااااااااااااااااااااااایی که می خواهند منو پاپسی (pop30)صدااااااااااکنن اشکالی نداره

قلبصدا کننقلب

نیشخند


†ɢα'§ :
٩ فروردین ۱۳٩٢ ٩:۱٦ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

پرسیدم اگربمیرم گریه می کنی؟؟؟؟

گفت:خیلی پرسیدی اگربمیرم گریه میکنی

گفت:نه گداشت ورفت،اما فرصت نداد بگوییم اگرتوبمیری منم

میمیرم


†ɢα'§ :
٩ فروردین ۱۳٩٢ ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

چـقـدر خـوبـه . . .

یـکـی بـاشـه

یـکـی بـاشـه کـه بـغـلـت کـنـه

سـرتـو بـزاری روی سـیـنـش آرومـت کـنـه

هـُرم نـفـس هـاش تـنـت ُ داغ کـنـه

عـطـر دسـتـاش مـوهـاتـو نـوازش کـنـه

چـقـدر خـوبـه

چـقـدر خـوبـه کـه آروم دم گـوشـت بـگـه

غـصـه نـخـوری هـا . . .


†ɢα'§ :
٦ فروردین ۱۳٩٢ ۳:٠۸ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

واژه عشق چه هرزه رفته ! ! !

 

 . . . این روزها هر احساس بی سروپایی را . . .

 

. . . . عشق می نامند . . . .


†ɢα'§ :
۳ فروردین ۱۳٩٢ ٤:٤٤ ‎ب.ظ |- طـــــــــ 2ــــــــوفانی -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§