....هرچی که میخوام مینویسم....

چقـــدر دورتـــر از احساسمـــ  ایســـتاده ای ...!

آنجـــا کہ تو ایســـتاده ای ...

صـــدای مـــرا همـــ  نمی شـــنوی ...!

چہ برســـد بہ دلتنگـــی ...

 


†ɢα'§ :
٢۱ خرداد ۱۳٩٢ ۳:٥٠ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§