....هرچی که میخوام مینویسم....

از سن خودت  سال کم کن . عدد باقیمانده رو با 7 جمع کن . اگه عدد زوج بود با 1 جمع کن و اگه عدد فرد بود 1 رو ازش کم کن . اگه از رنگهای تیره خوشت میاد عدد بدست اومده رو ضربدر 3 کن و اگه از رنگهای روشن خوشت میاد ضربدر 5.3 کن . نتیجه رو ولش کن حال خودت چطوره ؟

قلب


†ɢα'§ :
۱۸ امرداد ۱۳٩۱ ۳:٢٢ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§