....هرچی که میخوام مینویسم....

اگر واقع بینانه  به عمق زندگی نگاه کنیم ، هر مرحله ای از زندگی معنی و زیبایی های خاصی دارد که در جریان عبور از یک مرحله و پیش بینی پیامد های مراحل بعدی میتوان گذر از مرحله قبل و گام نهادن در مرحله بعد را آسان تر کرد.

در سیر عبور از مراحل زندگی انسان به جایی میرسد که نیاز هایی در درون خود احساس میکند و با تحرک و نشاط نیروی خود را جهت بر آوردن آنها بکار میگیرد .

در اولویت بندی این خواست ها  نیاز های ابتدایی در سطح پایین  و سپس نیاز های عالی تر بارشد و تحول انسان در سطوح بالا تر قرار میگیرند . یکی از نیاز های اساسی و ابتدایی انسان دگر خواهی است که با برآورده شدن آن مسیر برای برآوردن نیاز های بالا تر هموار میشود .

بدور از نگرش . تک بعد نگری باید این حقیقت را پذیرفت که دیواری نا مرئی ولی قدرتمند ما بین دو جنس زن و مرد ایجاد شده است . وجود چنین حایلی باعث عدم شناخت دو جنس نسبت به هم شده و قضاوت های مبهم و غبار آلودی بدنبال دارد .

.

خودمم نفهمیدم این چی بود ولی از نوع نگارشش خوشم اومد .


†ɢα'§ : دل
۳٠ آذر ۱۳٩٠ ۸:٤٧ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§