....هرچی که میخوام مینویسم....

حرف ها اصلی حرفهایی نیستند که برای شنیدن زده میشوند ، حرفهایی هستند که برای زدن زده میشوند .

نوشته های اصیل ، نوشته هایی نیستند که برای خواندن نوشته میشوند ، نوشته های اند که برای نوشتن نوشته میشوند .

این حرفها و این نوشته ها است که همیشه خطاب به نوع چهارم آدم هایند . حرف هایی که خود آدم نیز در آنجا ، مستمع بیگانه ای است . و حرف هایی که میگوییم نه تا چیزی گفته باشیم ، بلکه تا چیزی شنیده باشیم .

و حرف هایی که دیگر سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند .

اید اندیشید ، فقط اندیشید ، بیان ندارد ، بیان ؟ چرا دارد ، اما زبانی و کلمه ای نیست .

و حرف هایی که دیگر در دست رس اندیشه هم نیست ، اوج میگیرند و بی وزن میشوند و تنها در فضای خیالی میپرند .گویی پرندگان موهومی اند ، که در عدم پرواز میکنند .

و حرفهایی که دیگر در فضای خیال هم نمیگنجند . آنجا هم برایشان تنگ است .

و حرفهایی نیز هست که بی قرارند ، بی تاب اند ، یک جا بند نمی آورند .

و حرف هایی که فقط نگاه ها میزنند .

 


†ɢα'§ : آق دوکی شریعتی
٢٥ بهمن ۱۳٩٠ ٩:٥۱ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§