....هرچی که میخوام مینویسم....

سلام به تمام دوستان

این ادرس وب جدید من بادوست پسرم

http://l0vers.persianblog.ir/

من دیگه شاید هفته ای 1باره این وب رو اپ کنم

هرکدوم از دوستان خواستن

وب جدید رو لینک کنن،بعد بهمون در وب جدید خبربدن

ماهم اونارو لینک میکنیم

ف.ا.ی.ز.ه


†ɢα'§ : آزاد, قلب
۱٢ تیر ۱۳٩٢ ۳:٤٤ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

پروردگار برایم مغرر ساخته که اوج وبلندای هر چیز ازآن من باشد.

بال گشوده ام آماده ام، همچون عقاب بچه ای بر بلندای قله افتخار

می خواهم پرواز بیاموزم ورها باشم

بروم در میان مه و ابر.... باباد هم نواشوم وبزرگی اش را و کوچکی ام

را برای هزارمین هزار بار به چشم ببینم.

من عقابم در قفس ماندن برایم مرگی بیش نیست.

من زنجیر به بالم؟ وکلاغی بی سروپا آزادانه غارغار سرکند؟!

آسمان ازآن من است از آغاز عقابی تیز بال بوده ام وخواهم ماند

مرا در قفس نخواهی یافت.

آزاد میروم و میروم وهیچ کس را یا رای ایستادگی در مقابلم نیست!


†ɢα'§ : آزاد
٢٩ آذر ۱۳٩۱ ٧:٢٥ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§