....هرچی که میخوام مینویسم....

بعضی وقتا مجبوری توفضای بغضت بخندی.

دلت بگیره ولی دلگیری نکنی.

شاکی بشی ولی شکایت نکنی.

گریه کنی اما نذاری اشکات پیداشن....

خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری.

خیلی حرفاروبشنوی ولی نشنیده بگیری!

خیلی ها دلتو بشکنن وتو فقط سکوت کنی.....


†ɢα'§ : دل, سکوت
٩ آذر ۱۳٩۱ ٢:٠٩ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

اگر واقع بینانه  به عمق زندگی نگاه کنیم ، هر مرحله ای از زندگی معنی و زیبایی های خاصی دارد که در جریان عبور از یک مرحله و پیش بینی پیامد های مراحل بعدی میتوان گذر از مرحله قبل و گام نهادن در مرحله بعد را آسان تر کرد.

در سیر عبور از مراحل زندگی انسان به جایی میرسد که نیاز هایی در درون خود احساس میکند و با تحرک و نشاط نیروی خود را جهت بر آوردن آنها بکار میگیرد .

در اولویت بندی این خواست ها  نیاز های ابتدایی در سطح پایین  و سپس نیاز های عالی تر بارشد و تحول انسان در سطوح بالا تر قرار میگیرند . یکی از نیاز های اساسی و ابتدایی انسان دگر خواهی است که با برآورده شدن آن مسیر برای برآوردن نیاز های بالا تر هموار میشود .

بدور از نگرش . تک بعد نگری باید این حقیقت را پذیرفت که دیواری نا مرئی ولی قدرتمند ما بین دو جنس زن و مرد ایجاد شده است . وجود چنین حایلی باعث عدم شناخت دو جنس نسبت به هم شده و قضاوت های مبهم و غبار آلودی بدنبال دارد .

.

خودمم نفهمیدم این چی بود ولی از نوع نگارشش خوشم اومد .


†ɢα'§ : دل
۳٠ آذر ۱۳٩٠ ۸:٤٧ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§