....هرچی که میخوام مینویسم....

یکی می پرسد اندوه تو از چیست ؟

سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟

می نویستم برای آنکه باید باشد و نیست


†ɢα'§ : پاپسی
۱۱ تیر ۱۳٩٢ ٤:٢٠ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

 

ڪسـے ڪــﮧ زیــآב تـو פـَـرفــآشــ میگــــﮧ بــیـפֿـیــآلــ

بیشتـَـر اَز هـمــﮧ فـِـڪــر و פֿـیــآلــ בآرهـ

فـَقـَـط בیگــﮧ פـوصلـــﮧ ے بـَـפـثـــ نـَـבآرهـ

چــوלּ פֿـَستـَستــــ...

 


†ɢα'§ : پاپسی, بیخیال
٦ بهمن ۱۳٩۱ ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

خدا را دیده ای آیا ؟

تو آیا دیده ای وقتی شبی تاریک

میان بودن و نابودن امید فردائی

هراسی می رباید خواب از چشمت

کسی ، خورشید و صبح و نور را

در باور روح تو ، می خواند

و هنگامی که ترسی گنگ می گوید ، رها گردیده ، تنهائی

و شب تاریکی اش را ، بر نگاه خسته می مالد

طلوع روشن نوری به پلکت ، آیه های صبح می خواند

کلام گرم محبوبی

کمی نزدیک تر از یک رگ گردن ،

به گوش ات  با نوای عشق می گوید:

غریب این زمین خاکی ام ، تنها نمی مانی

تو آیا دیده ای وقتی خطائی می کنی اما ،

ته قلبت پشیمانی

و می خواهی از آن راهی که رفتی ، باز برگردی

نمی دانی که در را بسته او یا نه ؟

یکی با اولین کوبه ، به در ،  آهسته می گوید :

بیا ، ای رفته ، صد بار آمده ، باز آ

که من در را نبستم ، منتظر بودم که برگردی

و هنگامیکه می فهمی ، دگر تنهای تنهائی

رفیقی ، همدمی ، یاری کنارت نیست

و می ترسی که راز بی کسی را ، با کسی گوئی

یکی بی آنکه حتی ، لب تو بگشائی

به آغوشی ، تو را گرم محبت می کند با عشق

به هنگامیکه ، دلبر های دنیائی

دلت را برده اما ، باز پس دادند

دل بشکسته ات را ، مهربانی می خرد با مهر

درون غار تنهائی  ، به لب غوغا  ، ولی  راز سخن با او  ، نمی دانی 

کسی چون نور می گوید ، بخوان  

و تو آهسته می گوئی ، که من خواندن نمی دانم

و او با مهر می گوید

بخوان ، آری بنام خالق انسان ، بخوان ما را

و تو با گریه های شوق ، می خوانی

تو آیا دیده ای

 وقتی که بعد از قهر و بد عهدی

به هنگامیکه بر سجاده اش با قامت شرمی

به یک قد قامت زیبا ، تو می آیی

به تکبیری ، تو را همچون عزیز بی گناهی ،راه خواهد داد

و می پوشاند او ، اسرار  عیبت را

و از یاد تو هم ، بد عهدی ات را ، پاک خواهد کرد

جواب آن سلام آخرت را ، بر تو خواهد داد

و با یک نقطه در سجده ، تو گویا باز هم ، در اول خطی

تو آیا دیده ای وقتی که چیزی آرزویت بوده ، آنرا جسته ای

 آنگاه می بینی ، بجز یک سایه  ، چیزی در درون دست هایت نیست

کسی آهسته می گوید

نگاهم کن ، حقیقت را رها کرده ، مجازی را تو میجوئئ ؟

تو سیمرغی درون آسمان گم کرده ،

اینک سایه اش را بر زمین خاک می پوئی ؟

اگر یابی ، بجز یک سایه ، چیز دیگری داری ؟

پس آنگه یک شعاع نور  ، چشمان تو را ، از خاک تا افلاک خواهد برد

تو آیا دیده ای ، وقتی هوای سینه ات ابر است و باریدن نمی داند

و دشت سینه ات ، می سوزد از بی آبی خوبی

تمام غنچه های مهر ، در جان تو خشکیده ست

به یادش ، قلب تو ، آرام می گیرد

و چشمان امیدت

گونه های چشم در راه تو را ،

با بارشی ، سیراب خواهد کرد

و گل های محبت ، در تمام پهنه جان تو می روید

تو ایا دیده ای وقتی دلت می گیرد از دلگیری مردان تنهایی

که شب هنگام ، سر به زیر افکنده

شرم خالی دستان خود را،در کویر مهربانی ، چاره می جویند

کسی آهسته می گوید :

سرای عشق را ، یک بار دیگر اب و جارو کن

سوار صبح در راه است

تو آیا دیده ای ، وقتی که دریای پر از طوفان مشکل ها

بساط  زورق اندیشه را

در صد خروش موج می پیچد

کسی سکان این زورق ، به ساحل می برد با مهر

و می داند که تو  

بی آنکه در ساحل ، به شکری ، قدر این خوبی به جای آری

بدون گفتن یک ، یا خدا

این نا خدا ، از یاد خواهی برد

خدا را دیده ای آیا ؟

به هنگامی که در این بیکران  ، این پهنه هستی

به ترسی از رها بودن ، تو می پرسی  

کسی می بیندم  آیا ؟

کسی خواهد شنید این بنده تنها ؟

جوابت را ، نه از آنکس که پرسیدی

جوابت  را ، خودش با تو ،

 و با لحن و کلام مهر می گوید

که من نزدیک تو هستم ، به هنگامی که می خوانی مرا

آری ، تو دعوت کن مرا ، با عشق

اجابت می کنم ، با مهر

هدایت می شوی ، بر نور

خدا را دیده ای آیا ؟

گمانم دیده ای او را

که من هم آرزو دارم ، ببینم باز هم او را

به چشم سر ، که نه

او خود گشاید ، دیده های روشن دل را

لطیف و خلق آگاه است  

چه زیبا می شود ،چشمی که می بیند ترا

چشم دلی ، از جنس نور و عشق و آگاهی

 


†ɢα'§ : پاپسی
٢٤ آذر ۱۳٩۱ ٥:۳۱ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

این حقیقت باستانی را بنویسید ودر طول روز آن را

تکرار کنید:وقتی شادی را برای خودتان تقاضا

می کنید از شما می گریزد و وقتی

شادی رابرای دیگران تقاضا

می کنیدخودتان آن

را خواهید یافت.


†ɢα'§ : پاپسی
٢٠ آذر ۱۳٩۱ ۳:٤٩ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

 


روزی می رسد ...


که دلت برای هیچ کس به اندازه من تنگ نخواهد شد...


 برای نگاه کردنم خندیدنم , اذیت کردنم ...


 برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی ...


 روزی خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره من خواهی بود..


 من می دانم روزی که نباشم هیچکس تکرار من نخواهد شد!


†ɢα'§ : پاپسی, هیچ کس
٧ آذر ۱۳٩۱ ۳:۱٧ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای شنیــــدن

یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــی

در انتهای خود به قلب زمین می رســـــــد

و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنـــگ

یک پنجره که دست های کوچک تنهایــی را

از بخشش شبانه ی عطر ستاره ها

سرشار می کنــــــــــــــد

و می شود از آنجـــــــــــا

خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کـرد

یک پنجره برای من کافیــســـت


†ɢα'§ : پاپسی, سلام
۱٥ آبان ۱۳٩۱ ٢:٤۱ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

 

آنچه می خواهیم نیستیم و آنچه هستیم نمی خواهیم

 

آنچه دوست داریم نداریم و آنچه داریم دوست نداریم

 

و عجیب است هنوز امیدوار به فردائی روشن هستیم...


†ɢα'§ : پاپسی, زیبا ترین قلب دنیا
۱٥ آبان ۱۳٩۱ ٢:۳۳ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

دیدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.
انگار خودش نبود
عاشق شده بود.
افتاد.شکست . زیر باران پوسید
آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود


†ɢα'§ : پاپسی
۱٤ آبان ۱۳٩۱ ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

حقیقت انسان به آنچه اظهار میکند نیست

بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است .

بنابر این اگر خواستی اورا بشناسی نه به گفته هایش . بلکه به نا گفته هایش گوش کن ....

 


†ɢα'§ : پاپسی, انسان
۳۱ شهریور ۱۳٩۱ ۸:٥٤ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

 

سلام به دوستان عزیز .

قالب جدید مبارک به خودم .

 

تو نظر سنجی شرکت کنید .

مراقب خودتون باشید .

خدا نگهدارتون .


†ɢα'§ : هیرو, پاپسی
٢ شهریور ۱۳٩۱ ٩:٢۸ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

 


†ɢα'§ : هیرو, پاپسی
٢ شهریور ۱۳٩۱ ۸:٥٦ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

JYJ - Ayyy Girl

اولش که گوش دادم شک کردم که خود جی وای جی باشه . یا شاید یه گروه دیگه ای که اسمش شبیهه .

ولی الان که دقت میکنم میتونم صدای بچه ها رو از هم تشخیص بدم .

عکس مربوط به این مطلب هم که چه عرض کنم . هر چقدر میخوایم با این فیلترینگ راه بیایم خودش نمیذاره .

 


†ɢα'§ : هیرو, پاپسی
٢٩ امرداد ۱۳٩۱ ٢:٥۱ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

سلااااااام

اگه خواستید ترجمه ی فارسیه این متنو بخونید یه سر به google translate بزنید .

Jaejoong (한글 : 김재중, 한자 : 金 在 中, Jaejun1986년 1월 26일 일 출생), 때로는 자신의 무대 이름 영웅 Jaejoong으로 알려진 한국 가수 - 작곡가, 배우, 그리고 감독이다.

최고의 한국의 그룹 JYJ멤버동방신기의 원래 구성원의 하나로 알려진 그는 Sunao NI Narenakute 포함한 드라마에서 연기와 보스보호하고 그러한 천국의 존이죠 같은 필름에 밖을 내다 측쇄있다. 그는 또한 JYJ2011 전세계 투어를위한 이그 제 큐 티브 디렉터2011 LG Whisen 리듬 all 별했습니다.

 


†ɢα'§ : هیرو, پاپسی
٢٧ امرداد ۱۳٩۱ ۱:۱۱ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

 kim jae joong


†ɢα'§ : پاپسی, هیرو
٢٠ امرداد ۱۳٩۱ ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ |- پسر عاشق -| نظرات ()

ϰ-†нêmê§