دکتر شریعتی

روزی در یکی از دبیرستان ها موقع برگذاری امتحان سال چهارم درس انشا این موضوع به دانش آموزان داده شده بود :

شجاعت یعنی چه ؟

..

یکی از دانش آموزان در مقابل این موضوع . فقط یک جمله نوشته بود .

شجاعت یعنی این .

برگه آن دانش آموز دست به دست همه چرخید و بدون استثنا همه به اون نمره  ی کامل دادن .

/ 3 نظر / 6 بازدید
پسر بی سایه

آره پاپسی جان چه مشکلی داره؟ من بنده ی آن دمم که ساقی گوید....یک جام دگر بگیر و من نتوانم

ماهی

کاش شجاعت معناش برای همه اینجوری بشه!