احساسم...

چقـــدر دورتـــر از احساسمـــ  ایســـتاده ای ...!

آنجـــا کہ تو ایســـتاده ای ...

صـــدای مـــرا همـــ  نمی شـــنوی ...!

چہ برســـد بہ دلتنگـــی ...

 

/ 55 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
***روان نویــــــــس***

خواهشابیاوبم واگه تمایل داشتی ب اون ادرس چت روم برواصلاهم بدوبیراه توش نیس چون اون ادم ب وجودماهااحتیاج داره ماهم بایدکمک کنیم حتمابیاوبم ممنون میشم

همایون

[لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

maede

سلام،یه سر بیا وبم لطفا.

بهار

همیشه آرزوکردم جای توباشم تابه اندازه من دوستم داشته باشی اماهربارترسیدم تحمل ات به اندازه من نباشد

HIGH BOY

به خاطر تو پاکش کردم!!![لبخند]

HIGH BOY

چرا دروخ میگی تو که اپ نیستی!!![عصبانی]

پارمیدا

سلام.چطوری؟ببخشید دیر به دیر میسرم!

***روان نویــــــــس***

عیدت مبارک[هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا][هورا] اپم

فرشاد

کنار حوصله ام بمان، اگر نباشی " دلم " که هیچ، " دنیا " هم تنگ می شود ...