حالا که تمام راه را امده ام

حالا که تا تو هیچ نمانده

چقدر دیر خدا یادش اومد

که ما قسمت هم نیستیم

/ 2 نظر / 10 بازدید

اولین بودی وتااخرگرفتارتوام اخرین هستی وازاول وفادارتوام بودنت راهرکسی اندازه من حس نکرد هرکه هستی هرکه باشی بازم یادتوام

سمیرا

م «حیّ علی الفّلاح » او خونین بود هم سجده بی سلاح او خونین بود افسوس که چند ساعتی بعد نماز پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .