حرف

حرف ها اصلی حرفهایی نیستند که برای شنیدن زده میشوند ، حرفهایی هستند که برای زدن زده میشوند .

نوشته های اصیل ، نوشته هایی نیستند که برای خواندن نوشته میشوند ، نوشته های اند که برای نوشتن نوشته میشوند .

این حرفها و این نوشته ها است که همیشه خطاب به نوع چهارم آدم هایند . حرف هایی که خود آدم نیز در آنجا ، مستمع بیگانه ای است . و حرف هایی که میگوییم نه تا چیزی گفته باشیم ، بلکه تا چیزی شنیده باشیم .

و حرف هایی که دیگر سر به ابتذال گفتن فرود نمی آورند .

اید اندیشید ، فقط اندیشید ، بیان ندارد ، بیان ؟ چرا دارد ، اما زبانی و کلمه ای نیست .

و حرف هایی که دیگر در دست رس اندیشه هم نیست ، اوج میگیرند و بی وزن میشوند و تنها در فضای خیالی میپرند .گویی پرندگان موهومی اند ، که در عدم پرواز میکنند .

و حرفهایی که دیگر در فضای خیال هم نمیگنجند . آنجا هم برایشان تنگ است .

و حرفهایی نیز هست که بی قرارند ، بی تاب اند ، یک جا بند نمی آورند .

و حرف هایی که فقط نگاه ها میزنند .

 

/ 5 نظر / 12 بازدید
hjkhy

سلام دوست عزیز.... ممنون که به وبم اومدی... گفتی دابل اسو دوست داری.... گفتم بیام بایه فن دیگه آشنا بشم... همه ی تریپل اسی ها دوست منن... به جمع دوستام خوش اومدی....

زمستان

بنده خدا چاقو خورده در حد بنز داره ازش خون میره بردیمش اورژانس پرستار میگه اوردین بستری کنین؟ میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ اوردیم خون بده بریم[نیشخند]

دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست فقط نقطه ای از آن خودم....... روی آن نقطه هم میخ میکوبم ...و قاب عکس تو را می اویزم.... [گل]

آمیتیست

دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست فقط نقطه ای از آن خودم....... روی آن نقطه هم میخ میکوبم ...و قاب عکس تو را می اویزم....[گل]