# آق_دوکی_شریعتی

آزاد

نجات یافتم! سبک بار شدم! سقف کوتاه وسنگین آسمان را ناگهان از بالای سرم برداشتند. ملکوت پاک وبی مرز رهایی برسرم خیمه افراشت. تجرد را همچون ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 10 بازدید