# دل

به چه؟؟؟

به چه میخندی تـــــــــو؟به مفهوم غم انگیز جدایــــــــــی؟به چه چیـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــز؟به شکست دل من یا پیروزی خویــــــــــــــــش؟به چه میخنـــــــــــــــــــــ ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 4 بازدید